Slide background

samenwerking met ANYTIME FITNESS

BLANCHE BRACHA

Slide background

FYSIOTHERAPIE

BLANCHE BRACHA

Vergoedingen

Direct naar mijn contractpartners? / Direct naar tarieven ongecontracteerde zorg?

Algemene fysiotherapie wordt alleen vergoed voor zover u daarvoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Dat geldt ook voor de eerste 20 behandelingen bij aandoeningen waarvoor een "chronische indicatie" geldt (een afgebakende groep aandoeningen waarvoor een gerichte verwijzing van een arts / medisch specialist noodzakelijk is). Vanaf de 21ste behandeling worden deze behandelingen vergoed vanuit uw basisverzekering, maar daarbij wordt wel aanspraak gedaan op het “verplicht eigen risico”.

Ook voor 2018 heb ik met het merendeel van de zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wanneer u bij een van hen verzekerd bent, kunt u zonder verwijzing bij mij terecht voor behandeling en stuur ik de nota aan hen door. Behandelindex of spiegelinformatie is een methode die door meerdere zorgvezekeraars gebruikt wordt om de kosten voor fysiotherapie zo laag mogelijk te houden. Het houdt in dat de verzekeraar bepaalt wat het "gemiddelde" aantal behandeling voor een klacht of aandoening is. De fysiotherapeut heeft zich dan daaraan te houden, onafhankelijk van het aantal behandelingen waarop u volgens uw pakket recht heeft.

Zorgverzekeraars die geen behandelindex hanteren en waarmee ik een contract afgesloten heb, zijn:

  • DSW-groep: DSW, Stad Holland, In Twente
  • Caresq-groep: Besured, National Academic, Promovendum
  • ASR-groep: Ditzo, De Amersfoortse

Daarnaast heb ik contracten met onderstaande verzekeraars, maar geldt wel de spiegelinformatie/behandelindex:

  • VGZ-groep: Bewuzt, IZA, IZA Cura, IZZ, UMC, Unive, ZEKUR, United Customers (VGZ), VGZ, VGZ Cares en de volmachten van VGZ
  • CZ-groep: CZ, CZdirect, Delta Lloyd, OHRA
  • VRZ-groep: ONVZ, PNO, VVAA, Salland, Zorg en Zekerheid, ZorgDirect, ENO
  • Achmea groep: Avero Achmea, De Friesland, FBTO , Interpolis, OZF, Pro Life, ZieZo, Zilveren Kruis, en de volmachten van Achmea

De overige zorgverzekeringen (waarmee ik voor 2018 dus geen contract afgesloten heb) vallen hoogstwaarschijnlijk onder de Menzis groep (Anderzorg, FNV, Hema, Menzis, PMA)

Als u bij deze verzekeraars uw zorg onderbrengt, krijgt u na elke behandeling een rekening van mij die u dan binnen 7 dagen aan mij betaalt en vervolgens opstuurt naar uw verzekeraar. Deze vergoedt dan een deel van het door u gedeclareerde bedrag, dus er blijft altijd een deel voor uw eigen kosten. Hoeveel dat is hangt af van uw verzekering en uw polisvoorwaarden. Ook het aantal behandelingen dat op deze wijze vergoed wordt, is per polis en per verzekering verschillend.
Vraag goed na wat u vergoed krijgt,dat is soms extreem weinig.
Beter is, als u niet van verzekeraar wilt veranderen, om een RESTITUTIE polis te kiezen (vaak is dat de zorgkeuze-variant).

Tarieven

Behandelingen die niet rechtstreeks vergoed worden door uw verzekering, indien u meer behandelingen nodig heeft dan vergoed worden door uw aanvullend pakket, of indien u bij de Menzis-groep verzekerd bent, gelden voor 2018 per standaard behandeltijd de volgende tarieven:

  •  behandeling half uur € 31,50
  • “aan huis” behandeling € 44,00

De rekening krijgt u meteen na de behandeling en mag contant betaald worden of worden overgemaakt op IBAN: NL26 RABO 0140.933.700 ten name van B.R. Bracha

2 onder 1 dak

Twee verschillende fysiotherapie praktijken onder het dak van Fysiotherapie Molenbroek

Riann Withoos

Over Riann

Behandelingen Riann

Luister kindwerker

Contact

Blanche Bracha

Over Blanche

Behandelingen Blanche

Anytime Fitness

Contact

Privacybeleid

Riann

Blanche

Cookiebeleid

Disclaimer