Viscerale therapie

Viscerale therapie is een post-HBO gezondheidszorg opleiding die opleidt tot behandelaars met een zachte vorm van ostheopathie. Daarbij wordt gewerkt op bindweefsel, lagen in het lichaam die (zoals het woord al zegt) verschillende structuren met elkaar verbinden. Veel accent ligt op de verbinding van de schedelbeenderen bij baby's en de doorwerking daarvan via de zenuwbanen naar het maag/darmstelsel, de nek/schouderregio en het gezicht.

Visceraal therapie is een zeer zachte maar diep aangrijpende behandelmethode

Een deel van de opleiding tot visceraal therapeut is door het KNGF erkend als nascholing voor fysiotherapeuten en/of manueel therapeuten. De NSM (neuraal systeem manipulaties) is een behandeling van (het bindweefsel in) de zenuwbanen en van de gangetjes waar deze "lichamelijke elektriciteitsdraden" zich vrij in moeten kunnen bewegen. Belangrijke plaatsen daarbij zijn het hoofd, de hoge nek, de zenuwknopen in de hals, rug, arm of been. Bij baby's maar ook bij volwassenen met blijvende klachten na een whiplash zijn vooral de plekken in het hoofd van belang.

Overigens is ook daarbij de wisselwerking met de rest van het lichaam van groot belang. Daarbij speelt vooral de buik een grote rol (bindweefseljasjes om de organen, als doorgeefsystemen voor bijvoorbeeld de schok van een aanrijding). Reflux, het omhoog komen van voeding uit de maag, kan verergerd worden door spanningen rondom de maagingang, door de trek van het bindweefsel waarmee bijvoorbeeld de lever aan het middenrif hangt. Soms kan ook via de zenuwbanen in de lies ontspanning in het heupgebied aanzienlijk verminderd worden.

Kinderen en volwassenen maar zeker ook baby's voelen vrijwel direct baat bij een visceraal behandeling.

2 onder 1 dak

Twee verschillende fysiotherapie praktijken onder het dak van Fysiotherapie Molenbroek