Slide background

baby- en kinderfysiotherapie

RIANN WITHOOS

baby- en kinderfysiotherapie

RIANN WITHOOS

Slide background

baby- en kinderfysiotherapie

RIANN WITHOOS

Vergoedingen

Direct naar mijn contractpartners? / Direct naar tarieven ongecontracteerde zorg?

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. De vergoeding geldt voor 9-18 behandelingen inclusief intake en verslaglegging. Daar bovenop is nog ruimte voor behandelingen zoals u die in uw aanvullend pakket heeft afgesloten. Bij “chronische indicatie” worden alle behandelingen van kinderen, mits op verwijzing door een arts / medisch specialist, vergoed vanuit de basisverzekering.

Fysiotherapie voor volwassenen wordt alleen vergoed voor zover u daarvoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Dat geldt ook voor de eerste 20 behandelingen bij aandoeningen waarvoor een "chronische indicatie" geldt (een afgebakende groep aandoeningen waarvoor een gerichte verwijzing van een arts / medisch specialist noodzakelijk is). Vanaf de 21ste behandeling worden deze behandelingen vergoed vanuit uw basisverzekering, maar daarbij wordt wel aanspraak gedaan op het “verplicht eigen risico” .

Voor 2020 heb ik met een aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wanneer u bij een van hen verzekerd bent, kunt u zonder verwijzing bij mij terecht voor behandeling en stuur ik de nota aan hen door. Behandelindex of spiegelinformatie is een methode die door meerdere zorgvezekeraars gebruikt wordt om de kosten voor fysiotherapie zo laag mogelijk te houden. Het houdt in dat de verzekeraar bepaalt wat het "gemiddelde" aantal behandeling voor een klacht of aandoening is. De fysiotherapeut heeft zich dan daaraan te houden, onafhankelijk van het aantal behandelingen waarop u volgens uw pakket recht heeft. Zorgverzekeraars die geen behandelindex hanteren en waarmee ik een contract afgesloten heb, zijn: 

 • DSW-groep: DSW, Stad Holland, In Twente, RMA
 • VRZ-groep: ONVZ, VVAA, PNO, Salland,  Zorg en Zekerheid, Fortis VRZ, IAK VRZ
 • ASR-groep: Ditzo, De Amersfoortse, ASR, Aevitae Fortis ASR

Daarnaast heb ik contracten met onderstaande verzekeraars, maar geldt wel de spiegelinformatie/behandelindex:

 • VGZ-groep:  VGZ, IZA, UMC, Unive, IZA-VNG, IZZ, Krijgsmacht, Nedasco-VGZ, IAK VGZ, Fortis VGZ, Fortis De Goudse, Casesco De Goudse, en alle daartoe behorende labels

De overige zorgverzekeringen (waarmee ik voor 2020 dus geen contract afgesloten heb) vallen hoogstwaarschijnlijk onder:

 • De Achmea groep (met o.a. Avero Achmea, De Friesland, FBTO, Interpolis, OZF, Pro Life, ZieZo, Zilveren kruis, ,en de volmachten van Achmea)
 • De Menzis groep (Anderzorg, FNV, Hema, Menzis, PMA)
 • De CZ-groep (CZ, CZdirect, Delta Lloyd, OHRA)
 • De Caresq-groep
 • en enkele afzonderlijke kleinere verzekeraars
Als u bij deze verzekeraars uw zorg ondergebracht hebt, krijgt u na elke behandeling een rekening van mij die u dan binnen 7 dagen aan mij betaalt en vervolgens opstuurt naar uw verzekeraar. Deze vergoedt dan (een deel van) het door u gedeclareerde bedrag, dus er blijft vaak een deel voor uw eigen kosten. Hoeveel dat is hangt af van uw verzekering en uw polisvoorwaarden. Ook het aantal behandelingen dat op deze wijze vergoed wordt, is per polis en per verzekering verschillend.
Vraag goed na wat u vergoed krijgt,dat is soms extreem weinig.
Beter is, als u niet van verzekeraar wilt veranderen, om een RESTITUTIE polis te kiezen (vaak is dat de zorgkeuze-variant). Dit is mogelijk tot  en met 31 december  en betreft het daarop volgende jaar. 

Tarieven

Voor de behandelingen van mensen die bij deze overige verzekeraars verzekerd zijn, gelden voor 2018 per standaard behandeltijd de volgende tarieven:

 • Kinderfysiotherapie op de praktijk € 46,00
 • Kinderfysiotherapie “aan huis” € 60,00
 • Volwassenen per 22 minuten € 35,00
 • Volwassenen “aan huis” (kort) € 49,00

De rekening krijgt u meteen na de behandeling en mag contant betaald worden of worden overgemaakt op IBAN: NL75 ASNB 0707.140.676 ten name van M.A.J.W. Withoos.

Bij verhindering dient een behandelafspraak te minste 24 uur van tevoren afgezegd te worden, bij voorkeur per app of sms, omdat anders de gereserveerde tijd in rekening gebracht dient te worden (respectievelijk 35 / 45 / 27,50 / 37,50 euro), kosten die niet door uw verzekeraar vergoed worden.

2 onder 1 dak

Twee verschillende fysiotherapie praktijken onder het dak van Fysiotherapie Molenbroek

Riann Withoos

Over Riann

Behandelingen Riann

Luister kindwerker

Contact

Blanche Bracha

Over Blanche

Behandelingen Blanche

Anytime Fitness

Contact

Privacybeleid

Riann

Blanche

Cookiebeleid

Disclaimer