Slide background

baby- en kinderfysiotherapie

RIANN WITHOOS

baby- en kinderfysiotherapie

RIANN WITHOOS

Slide background

baby- en kinderfysiotherapie

RIANN WITHOOS

Vergoedingen

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. De vergoeding geldt voor 9-18 behandelingen inclusief intake en verslaglegging. Daar bovenop is nog ruimte voor behandelingen zoals u die in uw aanvullend pakket heeft afgesloten. Bij “chronische indicatie” worden alle behandelingen van kinderen, mits op verwijzing door een arts / medisch specialist, vergoed vanuit de basisverzekering. Wat uw verzekering per behandeling vergoedt is afhankelijk van de verzekeraar en uw pakket. Hieronder staat daar meer over uitgelegd.

Fysiotherapie voor volwassenen wordt alleen vergoed voor zover u daarvoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Dat geldt ook voor de eerste 20 behandelingen bij aandoeningen waarvoor een "chronische indicatie" geldt (een afgebakende groep aandoeningen waarvoor een gerichte verwijzing van een arts / medisch specialist noodzakelijk is). Vanaf de 21ste behandeling worden deze behandelingen vergoed vanuit uw basisverzekering, maar daarbij wordt wel aanspraak gedaan op het “verplicht eigen risico” .

Voor 2023 heb ik nog maar met enkele zorgverzekeraars een contract afgesloten.:

DSW-groep: DSW, Stad Holland, In Twente, RMA, krijgsmacht
ASR-groep: Ditzo, ASR (voorheen de Amersfoortse)

Voor 2024 en 2025 ben ik uitsluitend met de DSW groep een contractuele overeenkomst aangegaan.

Als u verzekerd bent bij een van deze zorgverzekeraars, worden de behandelingen in het kader van fysiotherapie of kinderfysiotherapie rechtstreeks door mij bij de verzekeraar gedeclareerd, u hebt er dus geen omkijken naar.

Het wel of niet afsluiten van een contract zegt niets over kwaliteit van de behandelingen, het zegt alleen iets over het akkoord gaan met de extra eisen en voorwaarden die deze verzekeraars aan de zorgverleners opleggen. Met de zorgverzekeringen (waarmee ik voor 2024 geen contract afgesloten heb) is de procedure anders:

Als u bij deze verzekeraars uw zorg ondergebracht hebt, krijgt u na elke behandeling een rekening van mij die u dan binnen 7 dagen aan mij betaalt en vervolgens opstuurt naar uw verzekeraar. Deze vergoedt dan (een deel van) het door u gedeclareerde bedrag, dus er blijft vaak een deel voor uw eigen kosten. Hoeveel dat is hangt af van uw verzekering en uw polisvoorwaarden. Vraag dus goed na wat u vergoed krijgt. Ook het aantal behandelingen dat op deze wijze vergoed wordt, is per polis en per verzekering verschillend. Indien u gekozen heeft voor een restitutiepolis dan krijgt u in veel gevallen wel de behandeling volledig vergoed omdat de tarieven die ik hanteer normaal marktconform zijn.

Voor de behandelingen van mensen die bij deze overige verzekeraars verzekerd zijn, gelden voor 2024 per standaard behandeltijd de volgende tarieven:
De kosten voor een behandeling kinderfysiotherapie “aan huis” zijn € 67,50
De kosten voor kinderfysiotherapie op de praktijk zijn € 51,50 per zitting.
Daarbij blijf ik iets onder de tarieven die door de DSW groep voor gecontracteerde zorg worden gehanteerd.
Fysiotherapie per zitting (20 minuten) € 37,50. Gespecialiseerde fysiotherapie gaat per 2 zittingen (€75,00), behandeling “aan huis” kost € 16,00 extra.

De rekening krijgt u meteen na de behandeling en mag contant betaald worden of worden overgemaakt op IBAN: NL75 ASNB 0707.140.676 ten name van M.A.J.W. Withoos.

Afzeggen van gemaakte afspraken:
Indien u niet in staat bent een gemaakte afspraak na te komen dan verzoek ik u dringend dit minstens 24 uur van tevoren de afzegging aan mij door te geven. Voor afspraken die later afgezegd zijn ben ik genoodzaakt voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
Dat komt neer op, € 40,00, bij kinderfysio- therapie op de praktijk, € 55,00 bij kinderfysiotherapie “aan huis”, € 32,50 per korte fysiotherapie behandeling en overigens € 65,-
Uw verzekering vergoedt dit echter niet.
Afmelden telefonisch, per app, of per sms via 06-15125209

2 onder 1 dak

Twee verschillende fysiotherapie praktijken onder het dak van Fysiotherapie Molenbroek