Awesome Stories

Upcoming Events

Kinderen

Kinderen en volwassenen

Oudere kinderen en volwassenen kan ik helpen bij pijn- of spanningsklachten zoals hoofdpijn, zenuwpijn, whiplash, ( zie ook Viscerale therapie onder het kopje behandelingen) maar ook bij houdingsproblemen en het weer oppakken van activiteiten na een ziekteperiode (gips). Loopband en hometrainer zijn dan ook in de praktijk aanwezig.

Spelenderwijs oefenen van de motoriek is op de praktijk ook mogelijk. Met wandrek, paardschommel, trampoline, wiebelplanken en pittenzakjes of ballen. Of voor de fijne motoriek met pastelkrijt, tweezijdig schoolbord of erwtenbak. Bij redelijk weer kunnen we zelfs in de tuin verder oefenen, evenwichtscircuitjes, slootje springen, basketballen of misschien zelfs beeldhouwen met sneeuw..
Voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand zoals kinderen met het syndroom van Down en hun ouders is het vaak heel moeilijk om oefenstof van een therapiezaal om te zetten naar een oefensituatie in de gewone leefomgeving. Tijdens behandelingen met deze kinderen in hun huis en vooral de directe omgeving van hun huis en schoolplein kan ik oefenstof integreren in hun dagelijkse omgeving.

Thuis oefenen, gewoon door (min of meer gestuurd) met hen op pad te gaan. De ervaring leert dat het kinderen met een beperking veel vrijer maakt en dat ze zo spontaan in hun dagelijkse leven verder 'oefenen'. Natuurlijk ligt ook hier het accent van de oefenstof bij de hulpvraag, datgene wat het kind en/of de ouders (eventueel school of artsen) aangeven als hetgeen wat geleerd of verbeterd moet worden (evenwicht, fietsen, springtouwspel).

Ik werk ook veel met kinderen die bij de geboorte een aansturingsprobleem hebben opgelopen (CP) en die dus langdurig (vaak periodiek) begeleiding nodig hebben om hun lichaam optimaal te leren gebruiken. Zo kan ik gaan lopen of voetballen in een (al aanwezig) loophulpmidddel (walker) met een kind dat normaal gesproken in een rolstoel zit. Of leer ik een kindje met een halfzijdig aansturingsprobleem (hemiparese) fietsen of het buurtspeeltuintje volop te benutten. Ook een aangepaste "piratenclub" of "prinsessenclub", Forced Use met intensieve training van de arm/handfunctie in een blok van twee maanden is mogelijk.

Peuters Rw

Peuters

Dreumesen en peuters worden meestal aangemeld met een hulpvraag over de motorische ontwikkeling zoals het vreemd lopen, veel vallen, achter blijven in klimmen en klauteren. De motoriek kan onderzocht worden met een geschikte test en vervolgens kunnen dan op de dagelijkse situatie toegespitste oefenadviezen gegeven worden.

Ook zijn er veel kleintjes die erg onrustig zijn en moeilijk kunnen in- of doorslapen.

Soms zijn eet- of spanningsklachten terug te voeren op een eerdere operatie of andere belangrijke gebeurtenis in het leven van uw kindje. Viscerale therapie kan dan helpen om littekens te genezen en spanningsklachten te doen afnemen. Bij gespannenheid en slaapproblemen zoeken we naar de oorzaak en proberen die aan te pakken met adviezen voor thuis en vaak behandeling op de praktijk of thuis.

Kleintjes met onrust kunnen soms beter in mijn praktijk behandeld worden.

Baby's

Baby's

Ik behandel vooral baby's:

cyriax fysiotherapie nuenen

  • huilbaby's,
  • baby’s die moeite hebben met aanhappen of andere aspecten van de (borst)voeding,
  • baby's met een voorkeurshouding of een afgeplat hoofdje,
  • baby's die onrustig zijn en overstrekken,
  • maar ook baby's die niet tot omrollen, kruipen, zitten, staan of lopen komen of die op een andere manier dan verwacht ontwikkelen.

Thuis behandelen

Mijn uitgangspunt is om baby's aan huis te behandelen. Dat is zoveel rustiger voor die kleintjes en hun ouders. Daarnaast kan ik dan gerichter adviezen geven om de ouders te ondersteunen in hun hulpvraag. Bijvoorbeeld de positie van bedje en box, speeltjes of aanpassingen in de kinderstoel.

Onderzoek

Wanneer een baby bij mij komt, op eigen initiatief van de ouders of op doorverwijzing vanuit het consultatiebureau of de arts, dan bekijk ik eerst wat er aan de hand is, waar de klachten vandaan komen. De ouders vullen hiervoor een vragenlijst in. Vervolgens werk ik aan het opheffen van de oorzaak van de balansverstoring en vervolgens aan het optimaal maken van alle voorwaarden voor een mooie symmetrische en harmonieuze ontwikkeling van uw kindje.

Adviezen

De ouders krijgen adviezen over het hanteren, positioneren en stimuleren van hun baby om alles zo snel en zo mooi mogelijk weer op de rails te krijgen. Eventueel kan tijdelijk een hulpmiddel vanuit de praktijk thuis gebruikt worden (zoals een zijligkussen, bolletjeskussen, oefenbal of mat) om het kindje makkelijker te laten rusten dan wel te kunnen spelen/oefenen.

Met name voor deze groep cliënten geldt dat de ouders vaak ten einde raad zijn. De baby kan niet zeggen wat er aan de hand is en voor de ouders is niet alleen de klacht maar ook het kind nieuw. Secundair besteed ik dan ook aandacht aan de ouders, vanuit het perspectief van de klachten van de baby. Overleg met de wijkverpleegkundige vindt zeer regelmatig plaats. Overleg met de lactatiekundige, verloskundige, wijkverpleegkundige, consultatiebureau, kraamzorg kan in overleg met u zo nodig plaats vinden. Desgewenst kan ook het kinderdagverblijf of de oppas ingeschakeld worden bij de behandeling.

2 onder 1 dak

Twee verschillende fysiotherapie praktijken onder het dak van Fysiotherapie Molenbroek