Baby's

Ik behandel vooral baby's:

cyriax fysiotherapie nuenen

  • huilbaby's,
  • baby’s die moeite hebben met aanhappen of andere aspecten van de (borst)voeding,
  • baby's met een voorkeurshouding of een afgeplat hoofdje,
  • baby's die onrustig zijn en overstrekken,
  • maar ook baby's die niet tot omrollen, kruipen, zitten, staan of lopen komen of die op een andere manier dan verwacht ontwikkelen.

Thuis behandelen

Mijn uitgangspunt is om baby's aan huis te behandelen. Dat is zoveel rustiger voor die kleintjes en hun ouders. Daarnaast kan ik dan gerichter adviezen geven om de ouders te ondersteunen in hun hulpvraag. Bijvoorbeeld de positie van bedje en box, speeltjes of aanpassingen in de kinderstoel.

Onderzoek

Wanneer een baby bij mij komt, op eigen initiatief van de ouders of op doorverwijzing vanuit het consultatiebureau of de arts, dan bekijk ik eerst wat er aan de hand is, waar de klachten vandaan komen. De ouders vullen hiervoor een vragenlijst in. Vervolgens werk ik aan het opheffen van de oorzaak van de balansverstoring en vervolgens aan het optimaal maken van alle voorwaarden voor een mooie symmetrische en harmonieuze ontwikkeling van uw kindje.

Adviezen

De ouders krijgen adviezen over het hanteren, positioneren en stimuleren van hun baby om alles zo snel en zo mooi mogelijk weer op de rails te krijgen. Eventueel kan tijdelijk een hulpmiddel vanuit de praktijk thuis gebruikt worden (zoals een zijligkussen, bolletjeskussen, oefenbal of mat) om het kindje makkelijker te laten rusten dan wel te kunnen spelen/oefenen.

Met name voor deze groep cliënten geldt dat de ouders vaak ten einde raad zijn. De baby kan niet zeggen wat er aan de hand is en voor de ouders is niet alleen de klacht maar ook het kind nieuw. Secundair besteed ik dan ook aandacht aan de ouders, vanuit het perspectief van de klachten van de baby. Overleg met de wijkverpleegkundige vindt zeer regelmatig plaats. Overleg met de lactatiekundige, verloskundige, wijkverpleegkundige, consultatiebureau, kraamzorg kan in overleg met u zo nodig plaats vinden. Desgewenst kan ook het kinderdagverblijf of de oppas ingeschakeld worden bij de behandeling.

2 onder 1 dak

Twee verschillende fysiotherapie praktijken onder het dak van Fysiotherapie Molenbroek